English EN Türkçe TR

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / 

ETGB Taşımacılığı

Mikro İhracat Nedir?

Türkiye’den yapılan brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri katma değer vergisi (KDV) hariç 15.000
Euro’dan fazla olmayan ETGB ile yurt dışına ürün satışına verilen isimdir. Yalnızca bu şartları
taşımakta olan ürünler mikro ihracat şeklinde gerçekleşebilir.

Mikro İhracat ile Geleneksel İhracatın Farkı Nedir?

Geleneksel ihracat olarak tanımlanan ihracatlardan farklı olarak mikro ihracat kısa adıyla bilinen Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla yapılan ihracat işlemleri ETGB Beyanı ile gerçekleştirilmektedir. Firmamızın söz konusu yetki belgesi kapsamında taşıyıp gümrüklediği ihracat işlemlerinde, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. ’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararın 127 maddesi hükmüne istinaden Gümrük Müşavirliği hizmet ücreti tahsil edilmemektedir.

      ETGB kapsamı  giren  ihracatlar:

 • Brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri 15 bin Euro’yu geçmeyen eşyalar,
 • Bedeli 150 Euro’yu aşmayan ve kişisel kullanıma mahsus olmak kaydıyla kitap ve diğer basılı yayınlar,
 • Değeri bin 500 Euro’yu geçmeyen ve brüt ağırlığı 30 kilogramı aşmayan, diplomatik veya yolcu eşyası olmamak kaydıyla serbest dolaşıma girişe konu olan ticari hacim ve mahiyeti olmayan eşya,
 • Şahsa ait ve şahıstan bir ay önce ya da gelişinden sonraki 3 aylık periyod içerisinde gelen kişisel eşyalar,
 • Kamu kurumlarına, müzelere, kütüphanelere ya da bilimsel çalışmalar gerçekleştiren, eğitim veren kurumlara gönderilen basılı yayınlar bulunmaktadır.

Mikro ihracatın girişimciye sağlayacak avantajları özetlenecek olursa;

 • Gümrük müşavirliği (beyanname) ve ardiye ücreti ödenmesine gerek kalmaz.
 • Vekâletname gerektirmez.
 • Evrak işleriyle uğraşmayıp zamandan tasarruf edilmesini sağlar.
 • Firmanın gönderilerden KDV iadesi almasını sağlar
 • Firmalar hafta sonu da gönderi yapılabilir.

Mikro ihracat neleri kapsamaz?

 • Brüt ağırlığı 300 kg’den fazla ve değeri 15 bin Euro’yu aşan eşyalar
 • Fuar ve Sergi Amaçlı Geçici Gönderiler
 • Tamir Amaçlı gönderilen eşyalar
 • Dahilde ve hariçte işleme vb. eşyalar
 • Denetime tabii ürünler (Takviye edici gıdalar, ilaçlar, kimyasallar, cep telefonları vs.)
 • Bedeli olmayan ürünler

Mikro ihracat  için gerekli olan belgeler nelerdir?

 • Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
 • Mikro İhracat Bilgi Formu
 • Asıl Fatura (Maliye onaylı ve Türkçe)
 • Gönderimin yapıldığı ülkede beyan için kullanılacak İngilizce veya Almanca fatura
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print